RODO

rodo dent

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
przez NZOZ „Dentimed Forte” spółka cywilna z siedzibą w Poznaniu

  1. Administratorem danych osobowych jest Ewa Kucharska, Magdalena Ciechomska oraz Renata Wieczorek-Zwierzycka, będące właścicielami NZOZ „Dentimed Forte” s. c. z siedzibą w Poznaniu ul. Chociszewskiego 21, 60-255 Poznań.
  2. Dane osobowe Pacjentów są przetwarzane przez NZOZ „Dentimed Forte” s. c. w celach zdrowotnych, w tym w szczególności w celach profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”). Przetwarzanie może odbywać się również na innej podstawie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
  3. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty współdziałające z Administratorem w realizowaniu przez niego świadczeń medycznych na rzecz Pacjentów. Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych osobowych.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usług medycznych na rzecz Pacjenta w ramach działalności prowadzonej przez NZOZ „Dentimed Forte” s. c., nie krócej niż przez okres przechowywania wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
  5. Pacjentom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej określonych w § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, a także innych obowiązujących przepisów prawa. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  6. Pacjentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu RODO.
  7. Dane osobowe podawane są przez Pacjentów dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym realizacji przez NZOZ „Dentimed Forte” s. c. świadczeń medycznych.

Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.