RODO

rodo dent

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w „Dentimed Forte” Podmiot Medyczny s.c. z siedzibą w Poznaniu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), informujemy że:

 1.  Współadministratorami Państwa danych osobowych są Ewa Kucharska (NIP: 7791611932, REGON: 302189140) i Jacek Kucharski (NIP: 9721309933, REGON: 386712804), którzy wspólnie określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności pod firmą Dentimed Forte Podmiot Medyczny s.c. z siedzibą w Poznaniu ul. Boranta 15, 61-608, Poznań, NIP: 7792314662, REGON: 300593640, tel: (61) 8 201 930.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez współadministratorów:
  - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO - w celach zdrowotnych, w tym w szczególności w celach profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej – na czas udzielania świadczeń zdrowotnych i prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami właściwych ustaw, w tym ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia – do momentu zrealizowania obowiązków prawnych ciążących na współadministratorach;
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO - w celu dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń współadministratorów – do momentu przedawnienia roszczeń
 3. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty współdziałające z współadministratorami w realizowaniu przez nich celów przetwarzania wskazywanych w p. 2 powyżej. Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Posiadają Państwo, w zakresie wynikającym z RODO, prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 5. Posiadają Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późniejszymi zmianami) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu RODO.
 7. Współadministratorzy ustalili, że w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można się kontaktować pod adresem e-mail: rTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym realizacji przez Dentimed Forte Podmiot Medyczny s.c. świadczeń medycznych.

Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.